Omgjorde vedtak - fullt gjennomslag for naboer

foto