Vurderer å bruke KLP-midler til å lette budsjettbyrden