Rigger seg for flere pasienter: Lærer opp sykepleiere på andre avdelinger