Har sendt ut farevarsel: Nå skal det bøtte ned

foto