Går ut av innkjøpssamarbeidet i Kristiansand-regionen

foto