Planlegger nye fritidsboliger - men kommunen er skeptisk til brygger

foto