Veien ble bygd i strid med reguleringsplanen - nå anbefales planendring

foto