Har lånt ut 12 millioner – søker om fire til

foto