98 prosent i barnehage - 67 barn har gratis kjernetid

foto