Offentliggjør statsadvokatens vurderinger i korrupsjonssaken

foto