Innfører vanningsrestriksjoner i hele kommunen

foto