Samlet inn 4.000 til Nowacs arbeid i Gaza på årsmøtet