Kommunen vil ikke ta over driften av kirkegårdene

foto