Apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom