Sørlending meisler ut Aps landbrukspolitikk: Fikk gode råd av Jakten-bonde fra Gjerstad

foto