72 prosent av de over 65 år har fått boosterdosen

foto