Nytt nei til vindkraft - ordføreren måtte bruke dobbeltstemmen