Billigere å bygge ny fire parallers skole enn å utvide Borkedalen med en parallell

foto