Landets største utleiere går sammen om husleiekutt