Seks måneder er gått siden vedtaket om å legge disse kablene i bakken

foto