I munnhoggeri om heltidskultur: – Høyre er trege og passive