Rekordresultat for Å: - Viser at fusjonen skaper verdier