– Vi har måtte benytte alle kriker og kroker til kontorer