Ingen spesielle tiltak - men blir neppe godt lakseår