Har deltatt 46 ganger: – En gang syklet jeg med prostatakreft