Ilagt konkurskarantene før straffesaken har vært i retten