Stor økning i bobilskader - og frustrasjon over «lusekjøring»

foto