Disse ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får tilbud om barnehage og barneskole

foto