Stor etterspørsel etter fritidsbåter: – I år passerer vi 1 million

foto