Innfører lokalt forbud mot samling av mer enn 10 personer i Lillesand

foto