Får erstatning etter arkeologisk kartlegging

foto