Digitaliseringsminister på digitaliseringsbesøk til Lillesand

foto