Rykket på pipebrann: – Det gikk nokså greit her!

foto