Må endre trasé etter funn fra steinaldertiden

foto