Statsforvalteren avviste klage på gratisprinsippet: Kan ikke kreve pengene tilbake