Røde Kors utvider ambulansehjelp til sykehuset

foto