Godkjente den nye detaljplanen: – Ser ingen annen utvei