Sparer 2,75 millioner hvert år med storskole i Borkedalen fremfor Myra-alternativet

foto