Stort flertall for dispensasjon til bolig ved Ogge

foto