Sterk avslutning på temauke om vold og overgrep

foto