Avviser omkamp om Nordbø-vedtak etter juridisk vurdering

foto