Godkjenner høyere hus, vinterstue, drenering og arealoverføring