Utfordrer administrasjonen på Sentrumsplan og bro

foto