Gjør det godt i kommune-NM, men bekymringsfullt mange uføre

foto