Våren 2023 kontrollerte Forbrukertilsynet markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett fra de 19 største strømleverandørene i landet.

­– En slik kontroll burde vært unødvendig for å få strømbransjen til å innrette seg etter loven, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Det siste året har Forbrukertilsynet brukt mye tid på å rettlede strømleverandørene i hvilke krav loven stiller til markedsføring, avtaler og opplysninger til strømkundene. Likevel opplever vi at strømselskapene har manglende kunnskap om lovverket som skal verne forbrukerne.

Har gjort endringer

Kontrollen i vår viste tydelig at det er helt nødvendig at tilsynet følger strømselskapene tett. Forbrukertilsynet fant nemlig lovbrudd hos alle de 19 strømselskapene.

Før sommeren fikk alle de 19 selskapene brev om at de måtte rette opp lovbruddene. Etter kontrollen har vi holdt flere møter med flesteparten av strømleverandørene, og hatt tett oppfølging for å hjelpe selskapene til å rette opp i bruddene.

Alle selskapene har gjort endringer i markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett etter rettledning fra Forbrukertilsynet.

Alvorlige lovbrudd

– Noen av lovbruddene vi fant var spesielt alvorlige. Å manipulere standardopplysninger om krav på tilbakebetaling ved bruk av angreretten, er for eksempel et lovbrudd som kan få store konsekvenser for både kunden og strømselskapet selv. Det er bra selskapene nå har rettet opp, men slike lovbrudd skulle aldri skjedd i utgangspunktet, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet mener det er en høy risiko for lignende lovbrudd fra strømleverandørene i tida som kommer. Strømbransjen er i stadig endring og utvikling, både med tanke på endringer i markedsføringen og utvikling av nye avtaletyper. Dette gjør at risikoen for framtidige lovbrudd øker.

For å sikre at strømselskapene følger loven framover, har Forbrukertilsynet tatt i bruk tvangsmulkt. Før sommeren varslet vi tvangsmulkt mot 14 av de 19 selskapene. Nå er tvangsmulktene vedtatt. Det betyr at de 14 selskapene må betale en bot på 100.000 kroner hver uke dersom de bryter loven igjen.

– Vi forventer at straumselskapene tar forbrukervernet mer på alvor framover. Skjer ikke det, blir vi nødt til å bruke de sanksjonsmidlene vi har, avslutter Rønningen.