– Politiske organer fungerer mer som tilskuere enn premissleverandører