Følelsesladet konsesjonssak: – Jeg har voldsom respekt for avdødes siste ønske