– Ikke riktig at barn må gå langs bilvei med 60-sone

foto