Anbefaler ny sak i kommunestyret etter brudd på habilitetsreglene