Gikk nesten 70 millioner i overskudd - økning i ventetid